X
کارگروه مشترک سازمان ثبت اسناد واملاک کشورو سازمان اوقاف و امور خیریه در استان البرز
کارگروه مشترک سازمان ثبت اسناد واملاک کشورو سازمان اوقاف و امور خیریه در استان البرز

کارگروه مشترک سازمان ثبت اسناد واملاک کشورو سازمان...

کارگروه مشترک سازمان ثبت اسناد واملاک کشورو سازمان اوقاف و امور خیریه در استان البرز

کارگروه مشترک سازمان ثبت اسناد واملاک کشورو سازمان اوقاف و امور خیریه در استان البرز

اداره کل ثبت اسناد واملاک استان البرز
اداره کل ثبت اسناد واملاک استان البرز

اداره کل ثبت اسناد واملاک استان البرز

اداره کل ثبت اسناد واملاک استان البرز

اداره کل ثبت اسناد واملاک استان البرز

جلسه شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان البرز
جلسه شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان البرز

جلسه شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان البرز

جلسه شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان البرز

جلسه شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان البرز

دیدار مدیر کل ورزش و جوانان با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز
دیدار مدیر کل ورزش و جوانان با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز

دیدار مدیر کل ورزش و جوانان با مدیر کل ثبت اسناد و...

دیدار مدیر کل ورزش و جوانان با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز

دیدار مدیر کل ورزش و جوانان با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز

دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان و معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت کشور از ساختمان...
دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان و معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت کشور از ساختمان...

دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان و معاون املاک و...

دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان و معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت کشور از ساختمان...

دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان و معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت کشور از ساختمان...

مناسبتها

مدیر کل


گزارش تصویری

آخرین خبرها

چهارشنبه 25 مهر 1397
روند سریع اجرای بروزرسانی آرشیو الکترونیکی در استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز عباس مرادخانی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز از روند اجرای بروز رسانی آرشیو الکترونیکی در منطقه یک بازدید نمودند.

 
یکشنبه 22 مهر 1397
جلسه شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز عباس مرادخانی مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان البرز در جلسه شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان با تاکید بر به روز رسانی آرشیو الکترونیکی و هماهنگی بین روسای ثبتی و اداره کل بر اتمام این پروژه اظهار داشت...

 
دوشنبه 16 مهر 1397
دیدار مدیر کل ورزش و جوانان استان با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز امیر غفرانی مدیر کل ورزش و جوانان استان با عباس مرادخانی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات زمین های ورزشی استان به بحث و تبادل و نظر پرداختند.

 
پنجشنبه 5 مهر 1397
اجرای 65 درصد از ساخت و احداث ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز در دیداری که سهراب عزیزالهی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان و حسین صعید زرندی معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت کشور از ساختمان در دست احداث اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز داشتند عباس مرادخانی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز ضمن تشریح مراحل ساخت این اداره عنوان نمود ...

 
دوشنبه 2 مهر 1397
دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت کشور از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز سهراب عزیزالهی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت کشور با عباس مرادخانی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز دیدار نمودند در این دیدار عزیزالهی از ساختمان در حال ساخت اداره ثبت اسناد و املاک استان البرز دیدن کردند...

 
دوشنبه 2 مهر 1397
بیش از 80درصد پرونده های ثبتی استان البرز آرشیو الکترونیکی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز حسین صعید زرندی معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت کشور از مراحل انجام آرشیو الکترونیکی استان البرز دیدن نمودند و با کارگروه آرشیو الکترونیکی استان البرز تشکیل جلسه دادند...

 
سه شنبه 27 شهریور 1397
دیدار مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز از ساختمان در دست احداث اداره کل ثبت اسنادو املاک استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز عباس مرادخانی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز از ساختمان در حال احداث ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بازدید نمودند ...

 
یکشنبه 25 شهریور 1397
دیدار مدیر کل بازرسی استان با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز عباس مرادخانی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز با احمد علی آبادی فراهانی مدیر کل بازرسی استان البرز دیدار نمودند در این دیدار...

 
صفحه: 1 از 16