X

جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   دوشنبه 16 مهر 1397 - 12:12:12 ب.ظ

دیدار مدیر کل ورزش و جوانان استان با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز امیر غفرانی مدیر کل ورزش و جوانان استان با عباس مرادخانی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات زمین های ورزشی استان به بحث و تبادل و نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز امیر غفرانی مدیر کل ورزش و جوانان استان با عباس مرادخانی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات زمین های ورزشی استان به بحث و تبادل و نظر پرداختند.در این دیدار تفاهم نامه همکاری بین دو اداره کل صورت گرفت و مقرر گردید در اجرای قانون  مستند سازی و آئین نامه های مصوب ،تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و اعیانی های فاقد سند  رسمی وقانون اخذ شناسه ملی اشخاص حقوقی و قوانین تابعه آن و نیز به منظور ساماندهی و تولید اطلاعات مکانی  اراضی ورزشی اعم از نقشه های زمینی ،تصویر ماهواره ای ،تعیین پلاک ثبتی ،سوابق اجرای مقررات قانونی و اطلاعات مربوط به نوع کاربری  انجام پذیرد.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است